PRIVACYBELEID

Texelditweekend.nl garandeert de bescherming van de privacy van haar bezoekers. Dat betekent dat Texelditweekend.nl ook van derden waarmee wordt samengewerkt de grootste inspanning verlangt bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Texelditweekend.nl conformeert zich aan de Code voor Verspreiding Reclame via e-mail, zoals die is opgesteld door de DMSA.

Texelditweekend.nl verstrekt geen adresgegevens noch e-mailadressen van bezoekers aan derden.